Majlis Ta’Lim Shodaqoh 450000 – Farrel Raihan Zakat Maal 200000 – Ama Shodaqoh 1500000 – Danang Keluarga Shodaqoh 200000 – Siti Charomah Shodaqoh 300000 – Hadiyanto (Keluarga) Shodaqoh 500000 – Nurhayati Shodaqoh 100000 – Lia Infaq 400000 – Lutfi Nurohmah Infaq 300000 – Kendri Shodaqoh 50000 – Noer & Keluarga Shodaqoh 250000 – Adit Zakat profesi 200000 – Wira & Khalisto Shodaqoh 100000 – Daryanto& Asri Shodaqoh 100000 – Daryanto& Asri Zakat Maal 300000 – Agung Infaq 200000 – Zaenal Solihin Shodaqoh 500000 – Rizal Infaq 500000 – H. Zeni Nurzaman Shodaqoh 500000 – Adikus Shodaqoh 200000 – Andhira Ardhana Shodaqoh 200000 – Rokhana Wijiastuti Shodaqoh 20000 – Irawan Daya Putra Shodaqoh 1000000 – Silmi Zaka profesi 200000 – Icham Chari (keluarga) Zaka profesi 500000

Donasi

GYD NEWS

1 2 3 6

VIDEO GYD

VOICE OF YATAMA EDISI 21

PROGRAM KAMI

ANAK ASUH GYD

MITRA GYD