News

  1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata  ذكا yang berartitumbuh, berkah, berkembang atau bertambah, dan biasa juga berarti suci atau bersih.[1]

Secara terminology zakat adalah :

اخراج ما ل مخصو ص الشخص مخصو ص بشروط مخصو صة

Artinya : “ mengeluarkan / memberikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula[2]

Read More

griyayatim News. Hari raya Qurban serasa sudah di pelupuk mata. Sebagai muslim, tentunya kita harus mempersiapkannya dengan baik. Bekali diri dengan ilmu dan teori yang benar. Agar ibadah qurban kita lebih sesuai sunah dan semakin bermakna.

Seperti Halnya Griya Yatim dan Dhuafa, yang setiap tahunnya menyediakan hewan Qurban yang sesuai Syariah, dari mulai harga terendah sampai harga tertinggi, Insya Alloh hewan yang di sediakan Griya Yatim dan Dhuafa berkualitas dan sesuai Syariah.

 

 

Malang  Minggu, 20 Agustus 2017.

Assalamualaikum sobat GYD,

Kami kembali lagi…pada pertemuan kali ini Kami akan mengajak sobat GYD  untuk melihat program GYD cab Surabaya. Kegiatan atau program kali ini adalah BSI ( Bantuan Sarana Ibadah) yang direalisasikan di Malang tepatnya di Jl.Kapiworo III/2 Dusun Jabon Rt.03/12 Mangliawan Pakis, Malang- Jatim. Mushola “Baabuttaubah” adalah salah satu mushola yang menerima bantuan dari Griya Yatim & Dhuafa berupa material karena sangat dibutuhkan dalam tahap pembangunan.

Kegiatan ini sangatlah simple karena Ridha Allah semuanya lancar, cepat dan mudah. Subhanallah…sangat berkesan terkhusus buat Kami, karena dari teknis pemberangkatan sampai selesainya acara semuanya Lancar tanpa hambatan.

Kegiatan ini bersifat mendadak kami lakukan, dari pengondisian kami blusukan (pen). Kami kepala asrama Bpk.Aam dan berangkat dari Surabaya Pkl.05:30 sampai Malang Pkl.07:00. Semuanya sangatlah lancar, kami mencari lokasi dan sampailah ditempat yang Allah tunjukkan pada kami yaitu Mushola Baabuttaubah.

Read More

Rabu,12 Juli 2017
Griya Yatim & Dhuafa Medan turut serta merayakan HUT Bank Indonesia yg ke 64.
Tidak sekedar berbagi keceriaan, tetapi Bank Indonesia turut berbagi ilmu dengan anak-anak asuh dan berbagi perlengkapan sekolah dengan anak-anak Asuh GYD Medan
Terima kasih Bapak Haerreis Meirizal selaku Kepala Grup Advisory & Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Prov.Sumut yg telah memberi motivasi kepada anak-anak Asuh. Dan seluruh staff pegawai bank BI yg telah hadir meramaikan suasana.

Semoga silaturahmi kita tetap terjalin, dan apa yg telah Bapak / Ibu berikan bermanfaat utk anak2 asuh kami. Aamiin

 

 

Pemandangan pagi hari yang membanggakan, asrama serang 2 kedatangan para siswa dari sekolah Man 1 kota serang. sebuah rasa simpati dari para pengurus osis dan siswa yang sedang menjalankan mos, menyusun rencana agar makanan yang mereka bawa ke sekolah akan di sumbangkan agar lebih bermanfaat lagi. alhamdulilah idea cemerlang yang alloh berikan pada anak anak usia remaja seperti mereka. membantu terhadap sesama dan menumbuhkan saling percaya terhadap kawan dan saudara bahwa tak hanya orang dewasa saja yang mampu berbagi, tetapi usia remaja lah yang seharusnya mengawali kebaikan ini, agar kelak tercipta manusia yang selalu ingat akan hak dan kewajiban hidup di dunia untuk apa dan siapa. :)terimakasih kaka kaka dari pengurus osis dan murid MAN 1 kota Serang semoga alloh selalu melindungi kalian 🙂 serta di berikan kesehatan dan rezeky yang melimpah. Aamiin..

Pengertian Wakaf secara bahasa atau secara etimologi wakaf berasal dari bahasa arab “waqaf” yang berarti “al-habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang berarti menahan, berhenti atau diam. apa bila kata tersebut di hubungkan dengan harta seperti tanah, bangunan dan yang lain Ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. ( Ibnu Manzhur. 9/359)

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.


Pada hari ahad, tgl 11 Juni 2017 di Ternate. Alhamdulillah… Sudah sampai di tempat tujuan.

Salam bahagia buat anak Binaan kami Nasrul Lalopa Gyd Serang, semoga di tanah kelahiran nya bisa berbagi kebahagian nya bersama keluarga di rumah.
Terimakasih, pada bapak/ibu atas hartanya yang sudah di salurkan pada Griya Yatim & Dhuafa, sangat memberikan manfaat besar dan semakin barokah.

Alhamdulillah video anak-anak GYD Kramat Jati bersama komunitas wisata panti dan Hamas Said di acara lentera hati Global TV sudah tayang….bangga rasanya anak-anak GYD kramat jati bisa menunjukan kebolehannya dalam membuat kaligrafi dan tanya jawab seputar Keislaman lainnya…terimaksih banyak kepada Global TV dan Komunitas Wisata Panti

 

Assalamu’alaikum wr.wb
Kami Keluarga Besar Griya Yatim & Dhuafa cab. Deplu Kreo mengucapkan
“Takoballohu Minna Wa Minkum Shiyamana Wa shiyamakum. Minal Aidzin Walfaidzin ”
Mohon Maaf Lahir dan Batin…
Semoga amalanku dan amalanmu, puasaku dan puasamu di terima-Nya dan di sempurnakan-Nya.
Alhamdulillah realisasi prongram Ramadhan 1438 H diantaranya yaitu Busana Ceria, Thr, Parcell Gembira anak Mukim dan Non Mukim , serta penyaluran Zakat Fitrah kepada janda & lansia di sekitar Asrama Griya Yatim & Dhuafa cab.Deplu Kreo berjalan dengan lancar & di sambut dengan ” SENYUM & TAWA BAHAGIA oleh mereka ”.
Jazakumulloh Khoiron bapak, ibu dan keluarga yang sudah berpartisipasi dalam program ini serta memberikan kepercayaan dan menyalurkan sebagian harta & rizki nya kepada Yayasan Griya Yatim & Dhuafa.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahannya di dunia akhirat. Aamiin Ya Robb . . . .

salam & do’a dari keluarga besar Yatim & Dhuafa cab.Deplu Kreo
Jl. H. Adam Malik komp.Deplu Kav.26 B Kreo Selatan , Larangan, Tangerang
Telp. 021 2273 1112 / 0882 1104 2548