Griya Yatim & Dhuafa

Bayar Zakat Itu Wajib Yuk Tunaikan Zakat

Sahabat Dermawan, zakat merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikannya, sebab zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam Al-Qur’an Allah Ta’ala berfirman : “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah : 43).

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa zakat itu disandingkan dengan shalat yang mana shalat merupakan perkara yang wajib. Maka sebagaimana orang yang tidak mengerjakan shalat, tidak menunaikan zakat merupakan dosa yang besar. Bahkan bisa menjadi salah satu faktor pembatalnya keislaman.

Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, (beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam) berkata, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. 

Karena itu, jika engkau menjumpai mereka, serulah mereka kepada syahadat, tidak ada yang berhak disembah dengan haq, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari- semalam.

Anjuran untuk Sedekah dan Wakaf

Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagi-bagikan kepada para faqir miskin dari mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka berhati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka dan bertaqwalah dari doa-doa orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang darinya dengan Allah.”

Bayar Zakat itu Wajib yuk Kita tunaikan
                                       Bayar Zakat itu Wajib yuk Kita tunaikan

Allah mensyariatkan zakat bukanlah tanpa sebab. Setiap syariat yang diwajibkan untuk kita, pasti mengandung suatu manfaat, begitu pula syariat zakat, zakat itu mengandung berbagai macam manfaat. Yakni diantara lain adalah menyucikan jiwa dan harta.

Bayar Zakat Itu Wajib, Yuk Tunaikan Zakat

 Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103).

Sahabat, dengan harta yang kita keluarkan untuk berzakat akan menjadi bersih, walaupun harta yang kita miliki itu baik dan halal, namun di dalamnya ada pembersih untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta lewat zakat. Maka dengan menunaikan zakat, insya Allah jiwa dan harta kita telah menjadi suci dan bersih.

Yuk Kak, kita tunaikan zakat di Griya Yatim dan Dhuafa dengan mengklik.

English EN Indonesian ID
Scroll to Top