Griya Yatim & Dhuafa

Cari Berkahnya jangan lihat Besar Gajinya

Yuk Tunaikan Zakat 2,5%

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.

Pentingnya Zakat 2,5%

 1. Membersihkan Harta:
  • Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Harta yang dizakati akan menjadi lebih bersih dan berkah.
 2. Menjaga Solidaritas Sosial:
  • Dengan membayar zakat, kita membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta membantu sesama yang berada dalam kesulitan.
 3. Meningkatkan Keimanan:
  • Zakat adalah salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Menunaikan zakat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.
 4. Memberikan Keberkahan:
  • Harta yang dizakati akan diberkahi oleh Allah SWT. Zakat membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita.

Donasi Online : sedekatduajari.id/zakat

Ajakan untuk Menunaikan Zakat

Mari kita tunaikan zakat 2,5% dari harta yang kita miliki. Zakat ini bisa berupa zakat mal (harta), zakat fitrah, atau zakat profesi sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk menunaikan zakat:

 1. Hitung Harta yang Wajib Dizakati:
  • Kalkulasikan total harta yang kita miliki, termasuk uang, emas, perak, aset, dan pendapatan. Pastikan harta tersebut telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).
 2. Tentukan 2,5% dari Harta:
  • Dari total harta yang wajib dizakati, ambil 2,5% sebagai zakat yang harus dikeluarkan.
 3. Salurkan kepada yang Berhak:
  • Salurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).
 4. Niat dan Doa:
  • Sebelum menunaikan zakat, niatkan dalam hati bahwa zakat tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim. Berdoalah agar zakat yang kita keluarkan membawa berkah bagi diri kita dan orang yang menerimanya.

Penutup

Zakat adalah kewajiban yang memiliki dampak besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan menunaikan zakat 2,5%, kita berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mari kita laksanakan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yuk, tunaikan zakat 2,5% sekarang juga!

Baca Juga : Kebaikan Dalam Bersedekah

English EN Indonesian ID
Scroll to Top