Griya Yatim & Dhuafa

Dengan Zakat Fitrah Bahagiakan Kaum Dhuafa

Sahabat dermawan, Insya Allah kita semua telah menunaikan salah satu kewajiban kita di bulan Ramadhan yang telah lalu, yaitu menunaikan Zakat Fitrah. Zakat fitrah yang telah sahabat dermawan berikan akan didistribusikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan. Alhamdulillah Griya Yatim & Dhuafa telah menyalurkan Zakat Fitrah dari para donatur dengan kaum dhuafa, semoga Dengan Zakat Fitrah Bahagiakan Kaum Dhuafa.

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an, Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60).

Dengan Zakat Fitrah Bahagiakan Kaum Dhuafa
                              (Foto Dok. Penerimaan Zakat Fitrah)

Di dalam kewajiban menunaikan Zakat fitrah terdapat makna dan hikmah yang sangat besar. Yaitu antara lain :

  1.       Sebagai bentuk syukur dan keimanan kita kepada Allah. Ketika seorang hamba bersyukur karena Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat padanya, Allah berfirman : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim : 7).
  2.       Dapat menghindari diri kita sifat kikir, mensucikan harta kita dari hak-hak orang lain, dan menumbuhkan ketenagan di dalam hati. Dengan menunaikan zakat karena Allah akan menciptakan sifat dan akhlak yang baik, yaitu peduli terhadap saudara kita yang membutuhkan.
  3.       Zakat juga sebagai pilar pembangunan kesejahteraan umat muslim. Dengan zakat kita dapat melakukan pemerataan pendapatan jika dikelola dengan baik.
  4. Menciptakan kebersamaan dan menghilangkan kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat dhuafa.
  5.       Menumbuhkan dan mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mengasihi antara sesama muslim.  

Alhamdulillah zakat fitrah telah kami distribusikan. Zakat fitrah di distribusikan berbasis di lingkungan sekitar Asrama Griya Yatim & Dhuafa, Semoga Dengan Zakat Fitrah Bahagiakan Kaum Dhuafa. Zakat fitrah diberikan kepada kaum dhuafa guna untuk memenuhi kebutuhan pokok selepas hari raya. “Alhamdulillah terima kasih banyak” ucap syukur Mak Icah.

Baca Juga : Bantuan Paket Sembako Untuk Pengungsi Banjir Lebak Banten

Ribuan terima kasih kami sampaikan pada sahabat dermawan sekalian, Semoga Zakat Fitrah yang sahabat tunaikan dapat membahagiakan setiap kaum dhuafa dan menjadi jalan penyempurna puasa dan pembersih jiwa. Aamiin.

English EN Indonesian ID
Scroll to Top