Griya Yatim & Dhuafa

Empat Kekuatan Umat Yang Perlu Dibangun

Sahabat, ternyata ada Empat Kekuatan Umat Yang Perlu Dibangun dalam umat islam ini. Yaitu Aqidah, Akhlak, Ilmu pengetahuan, dan persaudaraan. Yuk kita simak penjelasannya…

Hari Raya Idul Adha merupakan Hari Kemenangan yang besar bagi umat muslim di seluruh dunia. Namun tahun ini, kita berjumpa pada hari yang bahagia ini dengan keadaan yang kurang baik. Bencana Covid-19 yang melanda seluruh negeri ini, mengakibatkan berbagai macam kemunduran. Terlebih dalam hal ekonomi masyarakat.

Setiap keadaan yang kurang baik, jangan menjadikan umat ini semakin melemah. Paling tidak, terdapat empat kekuatan yang harus dibangun pada umat islam ini. Agar kita bisa mengatasi berbagai macam keadaan, musibah, dan cobaan. Juga untuk membangun kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Lima kekuatan tersebut antara lain :

1. Aqidah

Aqidah, iman atau tauhid kepada Allah. Membangun dan memperkuat aqidah merupakan kunci kokohnya umat islam. Nabi Ibrahim memberi teladan pada kita, Allah berfirman : “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja….” (QS. Al-Mumtahanah : 4).

Aqidah yang kuat akan menjadikan seorang muslim memiliki kepribadian yang tegas. Tidak melakukan hal yang diluar dari syariat Allah. Itulah yang membuatnya menjadi manusia yang menakjubkan.

Rasulullah bersabda : “Menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya semua urusannya baik baginya dan tidak ada yang demikian itu bagi seseorang selain bagi seorang mukmin. Kalau ia memeperoleh kesenangan ia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau ia tertimapa kesusahan, ia sabar dan itu baik baginya.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Empat Kekuatan Umat Yang perlu dibangun

2. Akhlak mulia

Kondisi masyarakat islam masa ini sangat memprihatinkan. Yaitu disebabkan akhlak yang buruk telah melekat pada kebanyakan anak muda zaman sekarang. Jika tidak cepat diatasi, cepat atau lambat, bukanlah hanya menghancurkan dirinya sendiri melainkan juga menghancurkan umat islam.

Maka dari itu, kita harus melanjutkan tujuan mulai Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Seorang ulama berkata, “Suatu bangsa akan kekal selama berakhlak, bila akhlak telah lenyap, maka lenyaplah bangsa itu.” Jadi, memperbaiki akhalak umat merupakan tujuan yang besar untuk menghindari kehancuran.

3. Ilmu pengetahuan

Di masa yang semakin modern ini, umat islam tidak boleh untuk tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat muslim. Menuntut ilmu bukanlah hanya sekedar untuk mencapai gelar yang tinggi, ataupun pekerjaan yang bagus. Namun, digunakan untuk kebaikan, dan untuk kemenangan islam.

Terutama ilmu tentang agama. Di zaman ini, ilmu agama sudah semakin memudar di kalangan para remaja. Mereka mengikuti perbuatan-perbuatan, yang mereka tidak memiliki ilmu didalamnya, dan itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang agama. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra : 36).

Baca Juga : Kisah Sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

4. Persaudaraan

Ikatan persaudaraan sesama muslim atau disebut ukhuwah islamiyyah. Hal ini harus dibangun di kalangan umat islam agar tidak terjadi perpecahan didalamnya. Sebab, perpecahan merupakan alasan utama dalam kebinasaan umat.

Allah berfirman : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran : 103).

Sahabat, itulah Empat Kekuatan Umat Yang Perlu Dibangun. Yuk bersama kita bangun keempat hal tersebut, agar umat islam menjadi umat yang kuat. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin…

English EN Indonesian ID
Scroll to Top