Griya Yatim & Dhuafa

Inilah Amalan Yang di Cintai Allah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan utama hanya untuk beribadah kepadaNya. Allah berfirman : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat : 56). Oleh karena itu, beribadah adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Allah menjadikan Islam sebagai satu-satunya dien yang diridhoi olehNya. Maka segala syariat dalam Islam harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yuk kita simak artikel Inilah Amalan Yang di Cintai Allah, semoga kita bisa menerapkanya ya

Menjadi seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang menjalankan semua syariat Islam dan senantiasa beramal soleh. Dalam setiap amalan terdapat keutamaannya masing-masing. Dari sekian amalan yang dapat kita lakukan, terdapat 3 amalan yang utama. Dalam suatu riwayat diceritakan, Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin Mas’ud RA, dia bercerita : “Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ‘Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala?’ Rasulullah menjawab, ‘Sholat pada waktunya, ‘Lalu apa lagi?’ tanyaku. Beliau pun menjawab , ‘Berbakti kepada kedua orang tua,’ Kemudian apa lagi?’ tanyaku lagi. Maka Beliau menjawab, ‘Jihad di jalan Allah’. (HR. Bukhari dan Muslim).

Inilah Amalan Yang di Cintai Allah

Shalat tepat pada waktunya

Sahabat, begitu banyak amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta`ala, dan salah satunya adalah shalat tepat waktu. Rasulullah Shallallahu`alaihi wa sallam bersabda : “Shalat adalah tiang agama (Islam), maka barangsiapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama (Islam) itu dan barangsiapa merobohkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama (Islam) itu.” (HR. Bukhari).

Dalam hal ini, mendirikan shalat tepat waktu menjadi salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta`ala. Bersegera dalam shalat bukanlah hal yang mudah, sebab ada banyak urusan yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga, dalam diri setiap hamba akan terjadi tarik-menarik banyak kepentingan. Pantas kemudian Allah Subhanahu wa ta`ala mencintai hambaNya yang melaksanakan shalat tepat pada waktunya.

Berbakti kepada kedua orang tua

Kedua orang tua kita adalah orang yang telah membesarkan dan mendidik kita. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman : “Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya” (QS. Al-Isra : 23).

Baca Juga : Berteman dengan Orang yang Jujur

Kita dilarang keras untuk durhaka kepada orang tua kita, karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah, Rasulullah bersabda : “dosa-dosa besar yang paling besar adalah: syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kita harus menuruti setiap perkataan orang tua jika bukan menyuruh untuk melakukan perbuatan zalim. Sebab Rasulullah juga bersabda : “Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua” (HR. At-Tirmidzi)

Jihad di jalan Allah

Berjihad di jalan Allah merupakan salah satu amalan yang paling utama, Allah memerintahkan kita untuk berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Allah berfirman : “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya…” (QS. Al-Hajj : 78). Jihad maksudnya adalah mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mengalahkan musuh. Terdapat 3 macam jenis jihad, (1) Jihad melawan orang-orang kafir, (2) Jihad melawan setan, dan (3) Jihad melawan nafsu. Disebut dengan berjihad karen ketiga hal tersebut adalah hal yang harus di kalahkan dengan kesungguh-sungguhan.

Di hari-hari akhir Bulan Ramadhan ini, Yuk Sahabat kita amalkan amalan yang utama ini. Semoga Allah Subhanahu wata’ala memberikan kita kemudahan dalam beribadah kepadaNya, termasuk menegakkan Shalat tepat waktu, Aamiin.

English EN Indonesian ID
Scroll to Top