Griya Yatim & Dhuafa

Keagungan Rahmat Allah

Allah memiliki 99 nama yang diketahui oleh manusia. Diantara 99 nama tersebut, dua diantaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu penuh kasih sayang terhadap semua makhlukNya. Bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap makhlukNya lah yang disebut dengan rahmat. Itulah keagungan rahmat Allah.

Rahmat Allah merupakan sebab keselamatan seluruh makhlukNya. Itulah yang menjadikan rahmat Allah sebagai kebutuhan pokok yang paling utama seluruh manusia. Tanpa adanya rahmat Allah, manusia tidak akan hidup. Sebab bahkan nafas pun merupakan rahmat Allah kepada makhlukNya.

Dalam Al-Qur’an disebutkan : “Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan (memberi rahmat) kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Hud : 47).

Dalam sebuah hadits shahih pun disebutkan, Rasulullah bersabda : “Tidak seorang pun diantara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya”. Mereka bertanya : “Engkau pun tidak, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab : “Aku juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmatNya kepadaku”. (HR. Bukhari No. 6463 dan Muslim No. 2816).⠀

Meraih keagungan rahmat Allah

Keagungan Rahmat Allah

Setiap makhluk Allah telah ditetapkan rahmat padanya, misalnya rahmat berupa nikmat rezeki. Allah berfirman : “Tidak ada satu mahluk melatapun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya.” (QS. Hud : 6). Rahmat Allah yang berupa nikmat duniawi pun akan Allah tambahkan jika kita bersyukur. Allah berfirman : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim : 7).

Terdapat cara untuk mendapatkan tambahan rahmat Allah. Maka dari itu, setiap muslim yang menghendaki rahmat Allah Azza wa Jalla, hendaknya senantiasa menempuh langkah-langkah yang mendatangkan tambahan rahmat Allah baginya. Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa’di rahimahullah berkata, hal yang demikian itu terhimpun pada firman Allah Azza wa Jalla : “Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-A’raf : 56).

Baca Juga : Perintah Allah Itu Bukanlah Sebagai Beban

Perbuatan baik dalam hal apapun, akan mendekatkan kita pada rahmat Allah. Dalam Al-Qur’an disebutkan beberapa perbuatan baik yang mendatangkan rahmat Allah. Salah satunya, Allah berfirman : “Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. Ali Imran : 132).

Taat kepada Allah dan RasulNya yakni, Menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga dengan berbuat baik kepada sesama hambaNya.Tiap-tiap larangan dan perintah Allah tercantum dalam Al-Qur’an, maka kita pun wajib untuk mengikuti Al-Qur’an. Mengikuti apa yang telah dicantumkan dalam Al-Qur’an pun akan mendatangkan rahmat Allah.

Allah berfirman : “Dan Al-Qur`an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.” (QS. Al-An’am : 155)

Yuk kak, kita bersungguh-sungguh dalam mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta’ala, agar Allah memasukkan kita kedalam syurgaNya. Aamiin…

English EN Indonesian ID
Scroll to Top