Griya Yatim & Dhuafa

Mencari harta yang halal

Sahabat Dermawan, mencari rezeki merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang tidak mungkin seseorang dapat menghindar darinya. Dan tidak ada satu pun manusia yang tidak suka terhadap harta dan tidak senang jika rezekinya melimpah. Namun di dalam mencari sebuah rezeki, hendaknya kita memperhatikan halal dan haramnya kak.

Allah Yang Maha Mengetahui telah menguraikan jati diri manusia dalam firmanNya :“Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.” (Qs. Al-Fajr : 89:20).

Cinta harta dan dunia adalah sifat dasar manusia, dan yang menjadi pembeda adalah keimanan dan ketakwaan yang tersimpan dalam dada. Seberapa jauhkah kita bisa mengendalikan diri dalam mencarinya. Seberapa kuat bisa memimpin diri dalam memperolehnya. Banyak manusia yang mengadu nasib demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara semaunya, tanpa peduli apakah cara itu mengundang ridha Allah Azza wa Jalla atau tidak?

Mencari harta yang halal

Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah menganyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram” (HR. Ibnu Majah).

Sebab jika seseorang mencari harta yang tidak halal, maka itu merupakan salah satu penyebab Allah murka dan akan dilemparkan kedalam neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah ahallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Barang siapa mendapatkan harta dengan cara yang berdosa lalu dengannya ia menyambung silaturrahmi atau bersedekah dengannya atau menginfakkannya di jalan Allah, ia lakukan itu semuanya maka ia akan dilemparkan dengan sebab itu ke neraka Jahanam” (HR. Abu Daud).

Sahabat, jika seseorang memakan dari harta yang haram maka ia akan terhalang dari syurganya Allah. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tidak akan masuk syurga sebuah jasad yang diberikan dengan yang haram” (HR. Abu Ya’la). Maka setiap dari kita hendaknya jauhilah dari harta yang haram.

Baca Juga : Kekalkan Harta Dengan Bersedekah

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah : 168).

Kak, mencari harta (makanan) yang halal merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah : “Ketahuilah bahwa mencari nafkah (rezeki) yang halal adalah fardhu atas setiap muslim”

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya” (QS. Al-Maidah : 88).

Yuk Kak, senantiasa kita berusaha mencari harta yang halal agar hidup kita berkah.

English EN Indonesian ID
Scroll to Top