Griya Yatim & Dhuafa

Sedekah Yang Paling Sempurna

Sahabat Dermawan, di dalam beribadah kepada Allah, kita sudah seharusnya melakukan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut tentu saja suatu tuntutan seorang muslim untuk meningkat kan ketakwaan dan keimanan kita kak. Kita harus berusaha agar amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang sempurna. Begitu pula dengan bersedekah. Kita harus menjadikan sedekah kita sebagai Sedekah Yang Paling Sempurna.

Sedekah yang paling sempurna itu seperti apa?

Sahabat, ternyata sedekah yang paling sempurna itu adalah sedekah yang kita keluarkan dengan harta yang terbaik (yang sempurna). Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum engkau menginfaqkan sebgiian harta yang engkau cintai. Dan apa pun yang kamu infaqkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui” (QS. Ali Imran :92).

Terdapat kesungguhan kita untuk mencari kebaikan dengan hanya mengharapkan kepada Allah. Dengan sedekah yang terbaik (sempurna) membuat diri kita terlepas dari keinginan duniawi. Yang mana dengan sedekah tersebut kita telah benar-benar berserah diri kepada Allah dan benar-benar sadar bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah untuk kita di dunia ini.

Sedekah Yang Paling Sempurna  

Sedekah yang paling sempurna juga bisa dilakukan, tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini juga mencegah kita dari sifat yang namanya riya dan sombong. Oleh karena itu, sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi juga merupakan hal yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 271)

Begitu pula Rasulullah bersabda : Dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat adalah, “Seorang lelaki bersedekah, dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Yuk Kak, kita Bersedekah!

Kepada siapa kita bersedekah, Penerima sedekah yang paling utama telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Allah berfirman : “…..kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,…..” (QS. Al Baqarah : 177).

Jadi, lebih utama kepada kerabat terlebih dahulu. Rasulullah juga bersabda : “Sedekah kepada orang miskin (bukan kerabat) Adalah sedekah (Hanya bernilai sedekah saja), Sedangkan sedekah kepada kerabat bernilai dua, yaitu (pahala) sedekah, dan (pahala) jalinan silaturahim”. (HR. Tirmidzi).

Sahabat, Griya Yatim & Dhuafa mengajak #Para Dermawan. Untuk bersedekah dengan harta yang terbaik (sempurna). Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik pula. Aamiin.

English EN Indonesian ID
Scroll to Top