Griya Yatim & Dhuafa

Yuk Jangan Lupa Untuk Menunaikan Zakat Ya!

Yuk Jangan Lupa Untuk Menunaikan Zakat Ya
                               Yuk Jangan Lupa Untuk Menunaikan Zakat Ya

Donasiberkah.org – Kak, kewajiban merupakan hal yang harus kita dahulukan dan tidak boleh kita lupakan, apabila telah mendapat penghasilan. Banyak hal yang merupakan kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan dari harta kita. Inilah artikel tentang yuk jangan lupa untuk menunaikan zakat, yuk kita simak dan jangan lupa kita tunaikan.

Baca Juga : Bayar Zakat Semakin Mudah Dengan Teknologi Canggih

Allah berfirman : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah.” (QS. Al-Baqarah).

Hukum Zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, oleh karenanya zakat itu hukum nya fardhu ‘ain, maka jika di tinggalkan kita akan mendapatkan dosa, bahkan bisa membatalkan keislaman kita.  Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Baca Juga : Menjadi Baik Dengan Berzakat

Nah Kak, zakat yang kita keluarkan akan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Sebagaimana Allah ta’ala berfirman : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Akan Memberikan Ketentraman Di Dalam Hidup

Kak, Zakat merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dan juga jiwa. Dengan begitu Allah akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa kita. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah ayat 103).

Yuk Jangan Lupa Untuk Menunaikan Zakat Ya
 Yuk Jangan Lupa Untuk Menunaikan Zakat Ya

Menjauhkan Dari Sifat Kikir & Bakhil

Kak, mengenai perihal berzakat, zakat mampu menghindari tumbuhnya sifat kikir dan Bakhil pada diri seseorang.  Sebab sifat ini merupakan sifat yang sangat di cintai setan. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : 

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunianya) Lagi maha mengetahui” (QS Al-Baqarah : 268).

Baca Juga : Ayo Segera Tunaikan Zakat

Allah Berikan Kemudahan 

Zakat akan membuat kita akan pengawasannya Allah. Inilah sebabnya, zakat akan membuat kamu berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan juga halal. Kak, rezeki halal yang dimakan seseorang akan membuat orang tersebut selalu bersyukur akan anugerah yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepada-Nya saja beribadah”. (An-Nahl:114).

Dan Zakat adalah sebab keberkahan dalam harta kita. Jika tidak kita tunaikan zakat yang diwajibkan atas kita, maka tidak ada keberkahan dalam harta yang kita miliki. Itulah mengapa kita harus menunaikan zakat. Oleh karenanya, sebagaimana kita tidak boleh mengabaikan shalat, kita pun tidak boleh untuk mengabaikan zakat, apapun bentuk zakatnya.

Baca Juga : Tunaikan Zakat Untuk Banyak Manfaat 

Yuk Tunaikan zakat

Yuk Kak, tunaikan zakat di Laznas Griya Yatim & Dhuafa, Insya Allah akan membawa keberkahan baik yang memberi maupun yang menerima zakat tersebut. Dan semoga Allah menerima dan juga membalas dengan balasan yang lebih baik lagi. Aamiin. yuk klik melalui link kebaikan di bawah ini : 

English EN Indonesian ID
Scroll to Top